Handelsbetingelser

BETINGELSER FOR INTERNET SALG

Her kan du læse betingelserne for internetsalg via pøtmølle.dk

Virksomhedsoplysninger

Pøt Mølle, Frijsenborg Slotskro
Pøt Møllevej 80
8450 Hammel
Danmark

Tlf: 86 96 51 00
E-mail: info@frijsenborgslotskro.dk

CVR 39697440

Ydelser
På pøtmølle.dk kan der købes ydelser i form af overnatninger og overnatning i egen autocamper.

De angivne priser er alle i danske kroner, DKK.

Bestilling
Bestilling er bindende for begge parter ved gæstens betaling eller senest, når kroen har afsendt bekræftelse på bestillingen pr. e-mail, fax eller brev.

Ved bestilling og indbetaling af den bekræftede pris accepterer gæsten nærværende betingelser.

Hvis ikke andet aftales, er værelset til rådighed fra kl. 12 på ankomstdagen til før kl. 12 på afrejsedagen. Brug derudover kan aftales mod særskilt betaling.

Ved bestilling skal bestiller afgive de nødvendige personlige oplysninger, der kræves af offentlige myndigheder og til kroens registrering, for den eller de personer, der skal bo på kroen.

Betaling
Kroophold betales forud ved bestillingen med betalings-/kreditkort.

Du kan betale med følgende betalings-/kreditkort: VisaDankort,  MasterCard, Maestro, Visa samt mobilepay

Fortrydelsesret
Bestilling af kroophold er undtaget fra den generelle regel om fortrydelsesret ved køb via telefon og internet.,

No Show
Hvis gæsten udebliver uden afbestilling, betales 100 % af den bekræftede pris inkl. moms.

Force majeure
Bestillinger kan annulleres uden varsel fra kroens side som følge af force majeure, strejke eller andre forhold som kroen ikke har indflydelse på.

Ankomst
Ved ankomst medbringes reservationsnummer – se e-mail-bekræftelsen på reservation og betaling.

Skader
Ved bestilling og betaling accepterer gæsten at hæfte for eventuelle mangler eller skader på værelse, bygning, inventar, udstyr mv. opstået under opholdet samt eventuelle udgifter til ekstraordinær rengøring. Eventuelle fejl, mangler og uheld opstået under opholdet skal snarest muligt meddeles til kroen.

Gæsten bemyndiger ved sin bestilling og betaling kroen til at trække eventuelle udgifter som nævnt ovenfor på betalings-/kreditkort benyttet til betaling af opholdet. Faktura herpå fremsendes efter udbedring af skader.

Under opholdet
Der må ikke overnatte flere personer i værelset end oplyst ved bestilling. Får gæsten overnattende gæster skal dette meddeles kroen og eventuel tillæg til prisen afregnes. Reservationen er personlig – overdragelse uden aftale med kroen medfører automatisk annullering af reservationen uden refusion.

Rygepolitik
Det er ikke tilladt at ryge indendørs på kroen. Udenfor må generelt ryges overalt. På vores terrasse findes dog ikke-ryger borde, der skal respekteres.

Dyr
Det er generelt ikke tilladt at medbringe dyr på kroen, i specielle tilfælde kan dette dog tillades efter forudgående aftale med kroen.

Personoplysninger
Person- og betalingsoplysninger videregives kun til offentlige myndigheder og kun efter love og regler herom.

Trykfejl
Vi tager forbehold for eventuelle trykfejl på hjemmesiden.

Reklamationer
Ved mangler eller utilfredsstillende forhold bedes gæsten give meddelelse herom til kroen hurtigst muligt, så forholdet kan bringes i orden.

Ankenævn
Opnås enighed ikke om behandling af en gæsts reklamation, kan gæsten klage til Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme, Slotsholmsgade, 1217 København K, telefon 35 36 51 21.

Ankenævnet er et privat ankenævn etableret af HORESTA og Forbrugerrådet og godkendt af Forbrugerklagenævnet.

HORESTA garantifond
Gæster på kroen  er sikret for berettigede erstatningskrav gennem HORESTA’s garantifond.

×