Kroen

Pøt Mølles Historie

Midt i skovene omkring Frijsenborg slot finder du Pøt Mølle Slotskro. Omgivet af bakker, et rigt naturliv og historiens vingesus ligger den den gamle kornmølle, der sidenhen blev en vandmølle og som i dag er vores restaurant.

Ligesom møllen har huset forskellige erhverv gennem tiden, har den ligeledes haft mange forskellige ejere. I 1300-1400-tallet var Pøt Mølle ejet af biskoppen fra den katolske kirke i Aarhus, men efter reformationen i 1536, måtte den katolske kirke overgive mølle til kong Christian d. 3. Kongen solgte møllen til en herremand, der boede på gården Jernit. Jernit er det vi i dag kender som Frijsenborg slot, der ligger få kilometer fra Pøt Mølle. Gennem 1800-tallet var møllen aktiv som savværks-mølle og den tilhørende sø blev flittigt brugt til dambrug. Med den daværende ejer, Grev Mogens Frijs’, død i 1923, gik al erhverv i stå på møllen. I 1933 åbnede Pøt Mølle som traktørsted og stod således indtil 1. maj 1954, hvor det nedbrændte og efterfølgende måtte genopbygges på ny. Med materialer fra en gammel fynsk vandmølle, kampesten fra det gamle Frijsenborg slot og solidt egetømmer fra Wedellsborg gods, står i dag en nøjagtige genskabning af den gamle møllebygning og Pøt Mølle er atter et aktivt traktørsted. 

Kroen har gennem årene haft mange forpagtere, og drives idag af Flemming Christiansen. Flemming overtog stedet i 2018, men den gamle mølle er bestemt ikke fremmed for ham. Han blev udlært kok fra selvsamme sted i 1993, og da han 25 år senere fik tilbuddet om at forpagte sin gamle læreplads, takkede han ja.

På Pøt Mølle slotskro serverer vi gedigen og klassisk mad, der kun bliver bedre af de historiske omgivelser og den gode fortælling.

Trelængede møllegård

Den trelængede møllegård er opført omkring 1890, men selve møllebygningen er en nøjagtig kopi af den gamle bygning, der brændte i 1954. Den er opført med gamle materialer fra en fynsk vandmølle og sokkel af kampesten, der stammer fra det gamle Frijsenborg Slot og på Wedellsborg havde man en masse egetømmer fra en gammel lade liggende, der blev anvendt som byggematerialer. Stedet åbnede igen ved begyndelsen af sommersæsonen. I 1976 blev Pøt Mølles store sal ombygget til fire hotelværelser.

Tunneldalen Granslev Ådal og skovene omkring Pøt Mølle byder på et rigt naturliv. Ådalen er hjemsted for mange insektarter og i skovene er der bl.a. vildsvin og usædvanligt høje Sitkagran på 45 m og 90 år gamle.

Møllen ligger i bunden af 2 store bakker, hvoraf den sydgående bakke stiger 59 m over en længde på 600 m og har en gns. stigning på 9,8%, hvilket er stejlt efter danske vejforhold. Den nordgående bakke stiger 44 m over en længde på 725 med en gns. stigning på 6,1% og bakkerne er derfor en yndet udfordring for cykelryttere.

Pøt Mølles fortid findes på papir fra ca. 1300 tallet.

1300 – ​Pøt Mølle ejes af Biskoppen fra den katolske kirke i Århus.
1536 – Den Katolsk kirke afskaffes og mister Pøt Mølle. Kongen overtog og solgte den til Herremand Parsberg på Jernit, som var en stor gård, der lå, hvor Frijsenborg nu ligger.
1665 – Kom de første Frisere til. De ejede i alt 30 sogne.
1850 – Havde man minedrift på Pøt Mølle, hvor man udvandt okker (rødt farvestof).
1860 – Satte Lauritsen fisk ud i dammen ved Pøt Mølle.
1900 – Var der mølleri og fiskeri samt savværk på Pøt Mølle.
1923 – Døde Greve Mogens Frijs og alt gik i stå, Der var ikke mere erhverv på Pøt Mølle.
1927 – Startede Pøt Mølle som udflugtssted.
1933 – 01/05 åbnede Martin Bech Pøt Mølle som traktørsted med åbent i sommermånederne.
1933 – Forpagter: Martin Bech 1933 – 1954​
1954 – 01/05 Pøt Mølle nedbrændte. Pøt Mølle genopbygges på en sokkel af kampesten, der stammer fra det gamle Frijsenborg Slot. På Wedellsborg havde man en masse egetømmer fra en gammel lade liggende, som blev anvendt.

1954 – Forpagter: Sofie og Poul Lehmann Weng 1954 – 1967
1967 – Forpagter: Ebba og Arne Hansen 1967 – 1969
1969 – Forpagter: Ralf Petersen 1969 – 1973
1973 – Forpagter: Niels Andersen 1973 – 1974
1974 – Forpagter: Christian Koch 1974 – 1979
1979 – Forpagter: Grete Koch 1979 – 1988)
1988 – Forpagter: Hans Mikkelsen 1988 – 2000​
2000 – Forpagter: Niels Wiesauer 2000 – 2002
2002 – Forpagter: Grete Koch Nielsen 2002 – 2006
2006 – Forpagter: Helle og Ole Roed 2006 – 2010
2010 – Forpagter: Jesper Juhl Christensen og Mark Skjødt Nielsen 2010 – 2015
2013 – ​Restaurant Pøt Mølle skifter navn til, Pøt Mølle – Frijsenborg Slotskro
2016 – Forpagter: Christian Andersen 2016 – 2018
2018 – Forpagter: Flemming Christiansen 2018 – Nu

×